Giỏ hàng của tôi

Giỏ hàng

Váy dài

Lưới Danh sách

52 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Váy xuông cổ tròn tay bồng nhún 1t lụa đen
  Giảm Giá
  Váy xuông cổ tròn tay bồng nhún 1t lụa đen
  Thấp như 825.000,00 ₫
 2. Đầm không tay , độn vai cổ tròn
  Đầm không tay , độn vai cổ tròn
  Thấp như 6.800.000,00 ₫
 3. Đầm xuông thẳng đíng đá, có tay
  Giảm Giá
  Đầm xuông thẳng đíng đá, có tay
  Thấp như 4.200.000,00 ₫
 4. Đầm cổ V , tay liền dáng bút chì
  Giảm Giá
  Đầm cổ V , tay liền dáng bút chì
  Thấp như 4.680.000,00 ₫
 5. đầm không tay, xếp nếp cổ
  Giảm Giá
  đầm không tay, xếp nếp cổ
  Thấp như 5.740.000,00 ₫
 6. Đầm bút chì phối ruybang theu chữ
  Giảm Giá
  Đầm bút chì phối ruybang theu chữ
  Thấp như 6.860.000,00 ₫
 7. Váy 2 dây ren óng ánh tua rua phối lụa rằm se
  Tạm hết hàng
  Váy 2 dây ren óng ánh tua rua phối lụa rằm se
 8. Đầm hở lưng hoạ tiết
  Đầm hở lưng hoạ tiết
  Thấp như 1.990.000,00 ₫
 9. Hanna skirt
  Hanna skirt
  Thấp như 790.000,00 ₫
 10. Váy tổ kén, cổ tròn vai liền thun
  Giảm Giá
  Váy tổ kén, cổ tròn vai liền thun
  Thấp như 945.000,00 ₫
 11. Váy 2 dây khuy sau, linen cam thêu hoa
  Giảm Giá
  Váy 2 dây khuy sau, linen cam thêu hoa
  Thấp như 1.215.000,00 ₫
 12. Váy xuông cổ tròn vai vuông tuýt si nhật
  Giảm Giá
  Váy xuông cổ tròn vai vuông tuýt si nhật
  Thấp như 940.500,00 ₫
Lưới Danh sách

52 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Số điện thoại di động không có mã quốc gia, tức là 9898989898
Do you have an Account?
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
Do you have an Account?
Số điện thoại di động không có mã quốc gia, tức là 9898989898
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
mobile login popup image
mobile login popup image
mobile login popup image