Giỏ hàng của tôi

Giỏ hàng

Váy lửng

Lưới Danh sách

24 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Đầm thêu bụng
  Đầm thêu bụng
  Thấp như 3.690.000,00 ₫
 2. Váy xuông cổ tròn, cộc tay in cô gái
  Giảm Giá
  Váy xuông cổ tròn, cộc tay in cô gái
  Thấp như 945.000,00 ₫
 3. Váy xuông cổ tròn, vai chờm in cô gái
  Giảm Giá
  Váy xuông cổ tròn, vai chờm in cô gái
  Thấp như 945.000,00 ₫
 4. Blossom Dress
  Blossom Dress
  Thấp như 2.150.000,00 ₫
 5. "Váy xg cổ V t lỡ đuôi tôm linen cây dừa		"
  "Váy xg cổ V t lỡ đuôi tôm linen cây dừa "
  Thấp như 668.500,00 ₫
 6. Đầm tay cộc chiết ly trang trí
  Đầm tay cộc chiết ly trang trí
  Thấp như 4.250.000,00 ₫
 7. Đầm ôm A dáng ngắn tay cộc thêu ngực
  Đầm ôm A dáng ngắn tay cộc thêu ngực
  Thấp như 3.400.000,00 ₫
 8. Đầm cổ tròn, kết hợp in hoạ tiết
  Đầm cổ tròn, kết hợp in hoạ tiết
  Thấp như 7.500.000,00 ₫
 9. Váy trắng vải đũi tơ dài tay , có khuy khảm trai, tay dài rộng, dáng ôm, cổ tròn
  Váy trắng vải đũi tơ dài tay , có khuy khảm trai, tay dài rộng, dáng ôm, cổ tròn
  Thấp như 1.550.000,00 ₫
 10. Áo đũi tay bồng cam, xếp nếp eo, dáng xòe peplum
  Áo đũi tay bồng cam, xếp nếp eo, dáng xòe peplum
  Thấp như 890.000,00 ₫
 11. váy tay bồng đũi, buộc dây lưng, xẻ đùi, bó
  váy tay bồng đũi, buộc dây lưng, xẻ đùi, bó
  Thấp như 1.450.000,00 ₫
 12. Váy xg ctròn tay chun lót 2d tơ nhật đen
  Váy xg ctròn tay chun lót 2d tơ nhật đen
  Thấp như 805.000,00 ₫
Lưới Danh sách

24 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
Số điện thoại di động không có mã quốc gia, tức là 9898989898
Do you have an Account?
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
Do you have an Account?
Số điện thoại di động không có mã quốc gia, tức là 9898989898
Enter One Time Password
One Time Password (OTP) has been sent to your mobile,please enter the same here to login.
mobile login popup image
mobile login popup image
mobile login popup image